Retourbeleid

Als consument hebt u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen af te zien van de aankoop. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de bestelling is ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@carfumes.nl. In deze e-mail dient u duidelijk kenbaar te maken dat u afziet van de aankoop.

Na ontvangst van de herroeping dienen de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte bracht, worden teruggestuurd. De producten dienen ongeopend en in ongebruikte staat te worden geretourneerd.

Na ontvangst van de geretourneerde producten zullen wij het door u betaalde bedrag (exclusief eventuele verzendkosten) aan u terugbetalen middels dezelfde betaalmethode als de betaling is verricht. Eventuele retourkosten komen voor rekening van de consument.

Wij behouden ons het recht voor om terugbetaling te weigeren in geval een geretourneerd product geopend, gebruikt of enig defect vertoont dat niet aan ons kan worden toegerekend. In dat geval zullen wij het product weer aan u terugsturen. De verzendkosten zullen in dat geval bij u in rekening worden gebracht.